คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2557
ชื่อผู้สอนนายสุริยันต์   พรหมคช
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ , เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3100-0106นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์3(4)8
3104-1002เครื่องวัดไฟฟ้า2(3)6
2104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า2(4)16


 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  16  ชั่วโมง  ปวส.  14  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 5621042004 ------------------//
ชฟ.2/2
//------------------ 5621042004 ------------------//
ชฟ.2/1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 5621042004 ------------------//
ชฟ.2/4
//------------------ 5621042004 ------------------//
ชฟ.2/3
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31041002 -------------//
สอต.1/1
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31041002 -------------//
สอค.1/1
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000106 ------------------//
สอค.2/1
//------------------ 31000106 ------------------//
สอต.2/1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม



   (นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง



          (นายบัญชา  ปัญญามงคล)
    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน



   (นายหยาด  พลตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ



(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
          ผู้อำนวยการ