คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนางกฤษณา   จันทร์เทศ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
2200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น1-2-29
2201-2103การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี2-2-38
2201-8001ฝึกงาน*-*-44
2203-2005พิมพ์ประยุกต์1-4-310
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011001 ---------//
พบ.13
//--------- 22001006 ---------//
พบ.11
พบ.34
//--------- 22032005 ---------//
พบ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.11 พบ.12
//--------- 22032005 ---------//
พบ.31
พบ.34
//------------- 22032005 -------------//
พบ.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012103 ---------//
พบ.33
พบ.13
พบ.34
กิจกรรม
กิจกรรม
พบ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012103 ---------//
พบ.31
//--------- 22001006 ---------//
พบ.12
พบ.34
โฮมรูม
//--------- 22032005 ---------//
พบ.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012103 ---------//
พบ.33
//--------- 22012103 ---------//
พบ.31
//--------- 22001006 ---------//
พบ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม..................................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ