คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้สอนนางกฤษณา   จันทร์เทศ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์กร3-0-314
 จำนวนชั่วโมงสอน  14  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  14  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30011001 -------------//
มบบ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30011001 ---------//
มบบ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30011001 -------------//
มบบ.11
มบบ.11
//------------- 30011001 -------------//
มบบ.11
//--------- 30011001 ---------//
มบบ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)

 

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)